گروه مهندسی عمران 89 دانشگاه بیرجند سلام به بچه های گل عمران 89یی... در اصل این وبلاگ بهانه ای ست برای یکی شدن بچه ها،برای با هم بودن،پا به پای هم پیشرفت کردن،استفاده از توانایی های همدیگه و از همه مهم تر آموختن اتحاد و جمع گرایی که بدون حضور تک تک شما و فعالیتتون اهداف ما عملی نمیشه... به امید تعالی روز افزون تموم عمرانی های 89 در عرصه علم و دانش... ------------------------------------------- پی نوشت: شما می توانید از طریق ایمیل زیر انتقادات و پیشنهادات خود را با ما مطرح کنید. Civilbrjn_G89@yahoo.com با تشکر http://civilbrjn-g89.mihanblog.com 2020-05-25T12:32:42+01:00 text/html 2014-08-25T06:36:07+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری مهلت دفاع پروژه فولاد http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/505 <div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5">تاریخ دفاع پروژه فولاد 20 لغایت 30 شهریور میباشد.<br><br>&nbsp;در صورت عدم&nbsp; دفاع در این تاریخ نمره درس مربوطه <span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(255, 0, 0);">صفر</span> لحاظ میشود </font></div> text/html 2014-06-22T19:54:51+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری صورت پروژه مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی دکتر خطیبی نیا http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/504 <div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8127408934/model_pdf.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="6">دریافت</font></a></div> text/html 2014-06-20T07:24:10+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری صورت پروژه زلزله دکتر خطیبی نیا http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/503 <div align="center"> <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="7">&nbsp; &nbsp;&nbsp; فایل اصلاح شد</font><br><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="7">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8127338650/Pro_Earthq_Eng2.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="7"> &nbsp; &nbsp; دریافت</font> </a></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in; margin-right:.5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto; text-align:center;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:20.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2014-03-20T09:35:10+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com ابوالفضل افشاری نـــــــــــــــــــــــــــوروز!!! http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/500 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">باز عالم و آدم و&nbsp;خزان و زمستان ، خندان و شتابان به استقبال بهار میروند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">طرب انگیز نو روز و جشن شگوفه ها را بر گذار می نمایند . . .</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">درودی به زیبایی نام اهورامزدا</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">به بزرگی فلات آریایی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">به زرینی برگ های اوستا</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">به بزرگی تاریخ پارس</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">و به گرمی آتش مقدس زرتشت</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5">درورد به شما که از نسل کوروش و داریوشی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5" color="#33ff33">&lt;&lt;نوروز باستانی آریایی مبارک&gt;&gt;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><font size="5" color="#33ff33"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/78814144853465649994.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 1.9; vertical-align: baseline;"><br></p></div> text/html 2014-03-02T20:24:41+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری فایلهای درس مدل سازی http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/496 <div><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">فایل های پی دی اف درس مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی دکتر خطیبی نیا از طریق لینک زیر قابل دریافت میباشد</span><span style="font-size:20.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8115502326/model.rar.html" target="_blank" title=""><b><font size="4">دریافت</font></b></a></div> text/html 2014-02-28T15:59:01+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری جزوه جلسه اول درس روشهای اجرایی http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/495 <font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8115222292/1.pdf.html" target="_blank" title="">جزوه جلسه اول درس روشهای اجرایی ساختمان</a></font></div> text/html 2014-01-09T18:12:01+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری نتیجه مذاکرات 4+1 (متره و برآورد پروژه) http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/491 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">طبق گزارشات رسیده و اسناد موجود از یکی از خبرگزاریهای رسمی در مورخ 18 دی ماه 92 طی جلسه ای با حضور چهار تن از دانشجوهای دیپلمات (که نخواستند نامشان فاش شود) و دکتر محدرضا دوستی به توافقات مهمی در مورد وضعیت درس متره و برآورد رسیدند. این جلسه در محل کار آقای دکتر تشکیل شد و حدودا یک ساعت به طول انجامید. .(قابل توجه عزیزانی که هی مذاکره میکنن و به جایی نمیرسه، تو یه ساعت و یه جلسه وضعیت مشخص شد.! ! !)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">توافقات به عمل آمده بین طرفین به شرح زیر است:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">1)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">امتحان تئوری از 8 نمره و به صورت تستی(50 تست از نکات فهرست بها)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">2)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">پروژه متره 10 نمره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">3)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">حضور و فعالیت کلاسی 2 نمره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">انتخاب پلان به صورت اختیاری است و بایستی دارای شرایط زیر باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">1)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">حداقل زیربنای 100 مترمربع</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">2)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">در صورت انتخاب پلان یک طبقه، ساختمان حتما باید دارای پله باشد(دکتر روی این موضوع تاکید ویژه داشتن)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">3)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مکان سازه باید کاملا مشخص و در توضیحات صفحه اول قید شود</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">4)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">مهلت تحویل پروژه تا 26ام بهمن میباشد.(این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نیست)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">5)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">گزارش شامل جداول ریز متره، خلاصه متره، برگ مالی و قیمت تمام شده ساختمان با اعمال ضرایب باشد و تمامی نقشه ها پیوست شود</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">این هم دست خط استاد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8108138134/dr_dusti3.jpg" alt=""></span></p> text/html 2014-01-04T11:55:50+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری جزوات درس هیدرولوژی و سد http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/490 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">جزوات درس هیدرولوژی و سد دکتر نصیریان در ftp&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">دانشگاه</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: Cambria, serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">به آدرس زیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Nazanin'; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">قابل دسترس میباشد</span><span style="font-size: 28.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">engineering/civil/book/dam<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:26.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2013-12-24T15:33:14+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری لغات زبان تخصصی دکتر مهدیزاده http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/486 <a href="http://s5.picofile.com/file/8105488268/word_a.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>دریافت لغات درس زبان تخصصی دکتر مهدیزاده</b></font></a> text/html 2013-07-29T20:14:28+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری پایان http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/477 <font size="3" color="#ffffff"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; text-align: right;">فقط چند روز دیگه تا پایان دوره دومین قدرت سیاسی کشور</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; text-align: right;"><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; text-align: right;">یک جمله بهش بگو برای هشت سال فعالیتش: <b>لطفا" بدون توهین</b></span></font><div><font color="#ffffff" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 17px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#ffffff" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 17px;"><b><br></b></span></font> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/63800834952052068563.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2013-05-27T15:11:58+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری ارایه فولاد http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/475 <font size="2">دوستان عزیز ببخشین که خیلی دیر شد</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">فایل ارایه فولاد مهندس امیر اصفهانی.</font></div><div><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s1.picofile.com/file/7780552361/Eraeye_Fulad.rar.html" target="_blank" title=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font><b><font size="5">دانلود</font></b></font></a></div> text/html 2013-01-04T19:03:23+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری جواب تمرینهای فصل پنجم سیالات http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/471 <font size="2"><b>با عرض پوزش از دوستان عزیز بابت تاخیر در گذاشتن جوابها.</b></font><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><font size="2"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></font></div><div><font size="2"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><font size="2"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></font><a href="http://s3.picofile.com/file/7608561498/_.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="2"><b><i>برای دریافت کلیک کنید</i></b></font></a></div> text/html 2012-12-31T09:05:24+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری تمرینات فصل 5 سیالات http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/470 <font size="3">تمرینات سری چهارم،فصل پنجم</font><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s2.picofile.com/file/7603033545/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_5.pdf.html" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>برای دریافت کلیک کنید</b></font></a></div> text/html 2012-12-30T18:57:22+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری سری دوم تمرینات هیدرولیک http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/469 <font size="3">سری دوم تمرینات هیدرولیک دکتر مهدیزاده</font><div><b><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s1.picofile.com/file/7602544943/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_b.docx.html" target="_blank" title="">برای دریافت کلیک کنید</a></font></b></div> text/html 2012-12-17T12:34:40+01:00 civilbrjn-g89.mihanblog.com خلیل جعفری سری سوم تمرینات سیالات http://civilbrjn-g89.mihanblog.com/post/468 <FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>برای دریافت<A title="" href="http://s2.picofile.com/file/7587746983/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf.html" target=_blank>کلیک کنید</A></FONT>